Poghoci shner / Похоци шнер / Փողոցի շներ

Героями криминальной драмы, состоящей из 16-ти частей, являются люди с тяжелой судьбой. В течение фильма они сталкиваются со сложными ситуациями, много раз оказываясь перед фатальным выбором. В главных ролях: Хорен Левонян, Хорен Абраамян.
Տասնվեց մասից բաղկացած քրեական դրամայի հերոսները ծանր ճակատագրերով անձինք են: Ֆիլմի ընթացքում նրանք բարդ իրավիճակների միջով են անցնում՝ բազմիցս կանգնելով ճակատագրական ընտրության առջև: Գլխավոր դերերում՝ Խորեն Լևոնյան, Խորեն Աբրահամյան: