Koghq koghqi / Կողք կողքի

Այս հաղորդաշարը անդրադառնում է Հայաստանում ապրող տարբեր ազգերին, որը տրամադրում է ամբողջական պատկեր նրանց կենսագործունեության մասին: Այն պատմում է Հայաստանում ապրող տարբեր ազգերի համայնքային կյանքի յուրահատկությունների մասին: Ապրելով Հայաստանում՝ նրանք հարստացնում են մեր մշակույթն ու սովորույթները և դրանց արտասովոր թարմություն հաղորդում: