Harcazruyc

Նվեր Մնացականյանի ամենօրյա հաղորդումը, որին հյուրընկալվում է օրվա կարևոր իրադարձության հետ անմիջականորեն կապված որևէ հյուր, ում հետ անկեղծ զրույցի միջոցով հեղինակը փորձում է պարզել քննարկվող երևույթի անտեսանելի կողմերը: Թեմատիկ ընդգրկումը լայն է` քաղաքականություն, տնտեսություն, մշակույթ, սպորտ և այլն: