СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Haykino онлайн

01:15 Հ/ֆ "Հուսո աստղ մաս2(Մխիթար Սպարապետ)"
02:35 Գ/ֆ "Գարեգին Նժդեհ"
05:05 Վ/Ֆ "Հասա, մերոնք են"
05:45 Բումերանգ
06:00 Հ/ֆ "Հուսո աստղ մաս1(Դավիթ Բեկ)"
07:15 Հ/ֆ "Հուսո աստղ մաս2(Մխիթար Սպարապետ)"
08:35 Գ/ֆ "Գարեգին Նժդեհ"
11:05 Վ/Ֆ "Հասա, մերոնք են"
11:45 Բումերանգ
12:00 Հ/ֆ "Հուսո աստղ մաս1(Դավիթ Բեկ)"
13:15 Հ/ֆ "Հուսո աստղ մաս2(Մխիթար Սպարապետ)"
14:35 Գ/ֆ "Գարեգին Նժդեհ"
17:05 Վ/Ֆ "Հասա, մերոնք են"
17:45 Բումերանգ
18:00 Մի ստիր
19:10 Գ/ֆ "Հովազաձորի գերիները"
20:30 Մի ֆիլմի պատմություն "Բարև ես եմ"
21:20 Հ/Ֆ "Բարև ես եմ"
22:35 Հ/ֆ "Սահման"
00:00 Մի ստիր
01:10 Գ/ֆ "Հովազաձորի գերիները"
02:30 Մի ֆիլմի պատմություն "Բարև ես եմ"
03:20 Հ/Ֆ "Բարև ես եմ"
04:35 Հ/ֆ "Սահման"
06:00 Մի ստիր
07:10 Գ/ֆ "Հովազաձորի գերիները"
08:30 Մի ֆիլմի պատմություն "Բարև ես եմ"
09:20 Հ/Ֆ "Բարև ես եմ"
10:35 Հ/ֆ "Սահման"
12:00 Մի ստիր
13:10 Գ/ֆ "Հովազաձորի գերիները"
14:30 Մի ֆիլմի պատմություն "Բարև ես եմ"
15:20 Հ/Ֆ "Բարև ես եմ"
16:35 Հ/ֆ "Սահման"
18:00 Մի ստիր
19:15 Հ/ֆ "Աստղային ամառ"
20:25 Հ/ֆ "Անցյալի արձագանքները"
22:00 Հ/ֆ "Ճերմակ անուրջներ"
23:20 Հ/ֆ "Տերն ու ծառան"
23:45 Բումերանգ
00:00 Մի ստիր
01:15 Հ/ֆ "Աստղային ամառ"
02:25 Հ/ֆ "Անցյալի արձագանքները"
04:00 Հ/ֆ "Ճերմակ անուրջներ"
05:20 Հ/ֆ "Տերն ու ծառան"
05:45 Բումերանգ
06:00 Մի ստիր
07:15 Հ/ֆ "Աստղային ամառ"
08:25 Հ/ֆ "Անցյալի արձագանքները"
10:00 Հ/ֆ "Ճերմակ անուրջներ"
11:20 Հ/ֆ "Տերն ու ծառան"
11:45 Բումերանգ
12:00 Մի ստիր
13:15 Հ/ֆ "Աստղային ամառ"
14:25 Հ/ֆ "Անցյալի արձագանքները"
16:00 Հ/ֆ "Ճերմակ անուրջներ"
17:20 Հ/ֆ "Տերն ու ծառան"
17:45 Բումերանգ
18:00 Հ/ֆ "Ձնծաղիկներ և Էդելվեյսներ"
19:15 Հ/ֆ "Վերջին կիրակին"
20:40 Հ/ֆ "Օդապարուկի օրը"
21:55 Հ/ֆ "Քամին ունայնության"
23:25 Հ/ֆ "Չախ-Չախ թագավոր"

⇑ Наверх
⇓ Вниз