СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Haykino онлайн

01:10 Վ/ֆ "Տիգրան Մեծ" մաս 1
01:35 Հ/ֆ "Տասներեքերորդ առաքյալը"
03:15 Հ/ֆ "Սիրտն է երգում"
04:50 Հ/ֆ "Աճպարար"
05:35 Բումերանգ
06:00 Մի ստիր
07:10 Վ/ֆ "Տիգրան Մեծ" մաս 1
07:35 Հ/ֆ "Տասներեքերորդ առաքյալը"
09:15 Հ/ֆ "Սիրտն է երգում"
10:50 Հ/ֆ "Աճպարար"
11:35 Բումերանգ
12:00 Մի ստիր
13:10 Վ/ֆ "Տիգրան Մեծ" մաս 1
13:35 Հ/ֆ "Տասներեքերորդ առաքյալը"
15:15 Հ/ֆ "Սիրտն է երգում"
16:50 Հ/ֆ "Աճպարար"
17:35 Բումերանգ
18:00 Մի ստիր
19:00 Վ/ֆ "Տիգրան Մեծ" մաս 1
19:25 Հ/ֆ "2-Լեոնիդ-2"
20:30 Հ/ֆ "Տերը"
22:10 Հ/ֆ "Ապրում էր մի մարդ"
23:20 Կ/ֆ "Էլեգիա"
00:00 Մի ստիր
01:00 Վ/ֆ "Տիգրան Մեծ " մաս 2
01:25 Հ/ֆ "2-Լեոնիդ-2"
02:30 Հ/ֆ "Տերը"
04:10 Հ/ֆ "Ապրում էր մի մարդ"
05:20 Կ/ֆ "Էլեգիա"
06:00 Մի ստիր
07:00 Վ/ֆ "Տիգրան Մեծ " մաս 2
07:25 Հ/ֆ "2-Լեոնիդ-2"
08:30 Հ/ֆ "Տերը"
10:10 Հ/ֆ "Ապրում էր մի մարդ"
11:20 Կ/ֆ "Էլեգիա"
12:00 Մի ստիր
13:00 Վ/ֆ "Տիգրան Մեծ " մաս 2
13:25 Հ/ֆ "2-Լեոնիդ-2"
14:30 Հ/ֆ "Տերը"
16:10 Հ/ֆ "Ապրում էր մի մարդ"
17:20 Կ/ֆ "Էլեգիա"
18:00 Մի ստիր
19:10 Հ/ֆ "Հնձան"
20:25 Հ/ֆ "Ու՞մ է ժպտում կյանքը"
21:50 Հ/ֆ "Մարիամ"
23:45 Բումերանգ
00:00 Մի ստիր
01:10 Հ/ֆ "Հնձան"
02:25 Հ/ֆ "Ու՞մ է ժպտում կյանքը"
03:50 Հ/ֆ "Մարիամ"
05:45 Բումերանգ
06:00 Մի ստիր
07:10 Հ/ֆ "Հնձան"
08:25 Հ/ֆ "Ու՞մ է ժպտում կյանքը"
09:50 Հ/ֆ "Մարիամ"
11:45 Բումերանգ
12:00 Մի ստիր
13:10 Հ/ֆ "Հնձան"
14:25 Հ/ֆ "Ու՞մ է ժպտում կյանքը"
15:50 Հ/ֆ "Մարիամ"
17:45 Բումերանգ
18:00 Մի ստիր
19:10 Հ/ֆ "Փառքի օղակներ"
20:25 Հ/ֆ "Արտակարգ հանձնարարություն"
22:15 Հ/ֆ "Մեր մանկության տանգոն "
23:45 Բումերանգ

⇑ Наверх
⇓ Вниз