СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Nor Hayastan онлайн

01:10 Հ/ս "Թշնամու անկողնում"
01:40 Հ/ս "Արմատներ"
02:20 Հ/ս "Երազանքների երկիր"
02:50 Հ/ս "Ճակատագիր"
03:30 Իրական Լուրեր
04:00 Խոսքի արժեք
04:25 Վերլուծություն Արմեն Չիբուխչյանի հետ
04:30 Հայ երգի երեկո
05:00 Հ/ս "Անավարտ Ճանապարհ"
06:00 Ընտանեկան գաղտնիքներ
06:30 Իրական Լուրեր
07:00 Խոսքի արժեք
07:25 Պռանկ-Թռանք
07:50 Հ/ս "Թշնամու անկողնում"
08:20 Հ/ս "Երազանքների երկիր"
08:50 Հ/ս "Արմատներ"
09:30 Հայ երգի երեկո
10:00 Հայկական Ժառանգություն
10:35 Համերգ
12:00 Հ/ս "Ճակատագիր"
12:35 Հ/ս "Անավարտ Ճանապարհ"
13:35 Պռանկ-Թռանք
13:50 Ընտանեկան գաղտնիքներ
14:20 Հ/ս "Թշնամու անկողնում"
14:50 Հ/ս "Երազանքների երկիր"
15:20 Հ/ս "Արմատներ"
16:00 Հ/ս "Անավարտ Ճանապարհ"
16:45 Հայաստան Սփյուռք
17:15 Հայսատան Chart
17:50 Հ/ս "Ճակատագիր"
18:30 Մեր լեզուն մեր խոսքը
19:00 Ընտանեկան գաղտնիքներ
19:30 Face Control
20:00 HD Stand Up
20:30 Հանրային Մարդիկ
21:00 Հ/ս "Թշնամու անկողնում"
21:35 Հ/ս "Երազանքների երկիր"
22:05 Հ/ս "Արմատներ"
23:35 Հ/ս "Ինտրիգ"
00:00 Հ/ս "Ինտրիգ"
00:30 HD Stand Up
01:00 Հ/ս "Թշնամու անկողնում"
01:30 Հ/ս "Երազանքների երկիր"
02:00 Հ/ս "Արմատներ"
02:40 Face Control
03:10 Հանրային Մարդիկ
03:40 Հայսատան Chart
04:20 Հ/ս "Անավարտ Ճանապարհ"
05:25 Հ/ս "Ճակատագիր
06:00 Ընտանեկան գաղտնիքներ
06:30 Հայսատան Chart
07:00 Հանրային Մարդիկ
07:20 Հ/ս "Անավարտ Ճանապարհ"
08:10 Հ/ս "Թշնամու անկողնում"
08:40 Հ/ս "Երազանքների երկիր"
09:10 Հ/ս "Արմատներ"
10:00 Նոր Առավոտ
12:00 Հ/ս "Ճակատագիր
12:35 Հ/ս "Անավարտ Ճանապարհ"
13:20 Պռանկ-Թռանք
13:40 Հ/ս "Թշնամու անկողնում"
14:10 Հ/ս "Երազանքների երկիր"
14:40 Հ/ս "Արմատներ"
15:25 Մեր լեզուն մեր խոսքը
15:55 Հ/ս "Անավարտ Ճանապարհ"
16:55 Հանրային Մարդիկ
17:30 Իրական Լուրեր
18:00 Հ/ս "Ճակատագիր"
18:55 Ընտանեկան գաղտնիքներ
19:30 Իրական Լուրեր
20:00 Իրականում. Հարցազրույց Գագիկ Մկրտչյանի հետ
20:30 Հ/ս "Թշնամու անկողնում"
21:15 Հ/ս "Երազանքների երկիր"
22:00 Հ/ս "Արմատներ"
22:45 Հ/ս "Ինտրիգ"
23:30 Իրական Լուրեր
00:00 Համերգ
01:30 HD Stand Up
02:30 Հ/ս "Թշնամու անկողնում"
03:00 Հ/ս "Արմատներ"
03:30 Իրական Լուրեր
04:00 Իրականում. Հարցազրույց Գագիկ Մկրտչյանի հետ
04:25 Հ/ս "Ինտրիգ"
04:55 Պռանկ-Թռանք
05:20 Հայաստան Chart
06:00 Ընտանեկան գաղտնիքներ
06:30 Իրական Լուրեր
07:00 Իրականում. Հարցազրույց Գագիկ Մկրտչյանի հետ
07:30 Հ/ս "Անավարտ Ճանապարհ"
08:10 Հ/ս "Թշնամու անկողնում"
08:40 Հ/ս "Երազանքների երկիր"
09:10 Հ/ս "Արմատներ"
10:00 Նոր Առավոտ
12:00 Հ/ս "Ճակատագիր
12:35 Հ/ս "Անավարտ Ճանապարհ"
13:15 Պռանկ-Թռանք
13:45 Հ/ս "Թշնամու անկողնում"
14:15 Հ/ս "Երազանքների երկիր"
14:45 Հ/ս "Արմատներ"
15:25 Ընտանեկան գաղտնիքներ
16:00 Հ/ս "Անավարտ Ճանապարհ"
17:30 Իրական Լուրեր
18:00 Հ/ս "Ճակատագիր"
18:55 Ընտանեկան գաղտնիքներ
19:30 Իրական Լուրեր
20:00 Իրականում. Հարցազրույց Գագիկ Մկրտչյանի հետ
20:30 Հ/ս "Թշնամու անկողնում"
21:15 Հ/ս "Երազանքների երկիր"
22:00 Հ/ս "Արմատներ"
22:45 Հ/ս "Ինտրիգ"
23:30 Իրական Լուրեր


⇑ Наверх
⇓ Вниз