СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Nor Hayastan онлайн

00:00 Գ/Ֆ "Առաջին սիրո երգը"
00:15 Հ/ն "Խաբկանք"
00:50 Հ/ս "Քույրերը"
01:30 Իրական Լուրեր
02:00 Հ/ս "Փառք և պայքար"
03:30 Իրական Լուրեր
04:00 Ընտանեկան գաղտնիքներ
06:00 Հայկական ժառանգություն
06:30 Իրական Լուրեր
07:00 Գեղ./Ֆիլմ
07:30 Իրական Լուրեր
08:00 Գեղ./Ֆիլմ
08:30 Իրական Լուրեր
09:00 Գեղ./Ֆիլմ
09:30 Իրական Լուրեր
10:00 Ընտանեկան գաղտնիքներ
10:20 Հ/ն "Խաբկանք"
11:20 Հ/ս "Փառք և պայքար"
12:45 Հայկական ժառանգություն
13:05 Գ/Ֆ "Առաջին սիրո երգը"
14:45 Հ/ս "Սիրո թևեր"
15:55 Face Control
16:30 Հ/ս "Քույրերը"
17:30 Իրական Լուրեր
17:55 Ֆորսաժ
18:10 Ընտանեկան գաղտնիքներ
18:35 Հայ երգի երեկո
19:30 Իրական Լուրեր
19:55 Նոր խաղ
20:20 Գ/Ֆ "Ռուսական կայսրության թագը, կամ Կրկին անորսալիները-1"
21:30 Իրական Լուրեր
22:00 Գոյամարտ
22:40 Ընտանեկան գաղտնիքներ
23:30 Իրական Լուրեր
00:00 Գեղ./Ֆիլմ
01:30 Իրական Լուրեր
02:00 Հայ երգի երեկո
02:45 Հ/ն "Խաբկանք"
03:30 Իրական Լուրեր
04:00 Գ/Ֆիլմ
05:30 Իրական Լուրեր
06:00 Հայկական ժառանգություն
06:30 Իրական Լուրեր
06:50 Գոյամարտ
07:15 Ֆորսաժ
07:30 Իրական Լուրեր
08:00 Հ/ս "Խաբկանք"
08:30 Իրական Լուրեր
09:00 Հայկական ժառանգություն
09:30 Իրական Լուրեր
10:00 Գ/Ֆ "Ռուսական կայսրության թագը, կամ Կրկին անորսալիները-1"
11:30 Գոյամարտ
12:00 Հայ երգի երեկո
12:50 Նոր խաղ
13:35 Գ/Ֆիլմ
15:05 Հ/ս "Փառք և պայքար"
16:45 Հ/ս "Քույրերը"
18:15 Հ/ս"Սիրո թևեր"
19:30 Face Control
20:05 Գ/Ֆ "Ռուսական կայսրության թագը, կամ Կրկին անորսալիները-2"
21:20 Գոյամարտ
21:40 Գ/Ֆիլմ
23:20 Face Control
00:00 Հ/ս "Խաբկանք"
01:05 Գոյամարտ
01:25 Գ/Ֆիլմ
02:45 Հ/ս "Քույրերը"
04:15 Գ/Ֆիլմ
06:30 Հայ երգի երեկո
07:25 Հայկական ժառանգություն
07:50 Գոյամարտ
08:10 Face Control
08:40 Գ/Ֆիլմ
10:00 Հ/ս "Սիրո թևեր"
10:40 Հ/ն "Խաբկանք"
11:15 Հ/ս "Քույրերը"
11:45 Հ/ս "Փառք և պայքար"
12:35 Face Control
13:10 Ընտանեկան գաղտնիքներ
14:25 Գ/Ֆ "Ռուսական կայսրության թագը, կամ Կրկին անորսալիները"
15:35 Հ/ս "Սիրո թևեր"
16:20 Հ/ն "Խաբկանք"
16:55 Հ/ս "Քույրերը"
17:30 Իրական Լուրեր
17:50 Գոյամարտ
18:15 Ընտանեկան գաղտնիքներ
18:40 Հ/ս "Փառք և պայքար"
19:30 Իրական Լուրեր
19:55 Հ/ն "Խաբկանք"
20:25 Հ/ս "Սիրո թևեր"
21:10 Հ/ս "Քույրերը"
21:40 Իրական Լուրեր
22:00 Հ/ս

⇑ Наверх
⇓ Вниз