СТАНЬ VIP

Армянский телеканал H1 тв онлайн

Դասերից հետո
07:00

Դասերից հետո

Մ/ս«Արթուրը և մինիպուտները»
07:25

Մ/ս«Արթուրը և մինիպուտները»

Պատրաստենք միասին
08:00

Պատրաստենք միասին

Առաջին օգնություն
08:30

Առաջին օգնություն

Առավոտ լուսո
09:00

Առավոտ լուսո

Հ/Ս «Միայն հանուն սիրո»
11:30

Հ/Ս «Միայն հանուն սիրո»

«Վարդապետը»
12:15

«Վարդապետը»

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ
12:50

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ

Լուրեր
13:00

Լուրեր

Իմ ուսուցիչը
13:25

Իմ ուսուցիչը

Մերոնք
13:50

Մերոնք

Հ/Ս «Դաունթոնի աբբայությունը»
14:15

Հ/Ս «Դաունթոնի աբբայությունը»

Լուրեր
15:00

Լուրեր

Հեռուստաթատրոն
15:30

Հեռուստաթատրոն

Դասերից հետո
16:00

Դասերից հետո

Լուրեր.հատուկ թողարկում
16:30

Լուրեր.հատուկ թողարկում

Առաջին օգնություն
17:55

Առաջին օգնություն

Նվիրյալները
18:30

Նվիրյալները

Լուրեր
19:00

Լուրեր

Հ/Ս «Միայն հանուն սիրո»
19:35

Հ/Ս «Միայն հանուն սիրո»

Ինդեքս
20:20

Ինդեքս

Առանց թեմայի
20:25

Առանց թեմայի

Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում
21:00

Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում

Հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ
22:00

Հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ

Եկեք հասկանանք
22:25

Եկեք հասկանանք

«Վարդապետը»
23:00

«Վարդապետը»

Հ/Ս «Դաունթոնի աբբայությունը»
23:40

Հ/Ս «Դաունթոնի աբբայությունը»

Առանց թեմայի
00:20

Առանց թեմայի

Մերոնք
00:50

Մերոնք

Նվիրյալները
01:15

Նվիրյալները

Եկեք հասկանանք
01:45

Եկեք հասկանանք

«Վարդապետը»
02:25

«Վարդապետը»

Պատրաստենք միասին
03:00

Պատրաստենք միասին

Առաջին օգնություն
03:30

Առաջին օգնություն

Գեղարվեստական ֆիլմ
04:00

Գեղարվեստական ֆիլմ

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ
06:00

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ

Վավերագրական ֆիլմ
06:10

Վավերագրական ֆիլմ

Հեռուստաթատրոն
06:30

Հեռուստաթատրոն

Իմ ուսուցիչը
07:00

Իմ ուսուցիչը

Իմ ուսուցիչը
07:00

Իմ ուսուցիչը

Դասերից հետո
07:30

Դասերից հետո

Պատրաստենք միասին
08:00

Պատրաստենք միասին

Առաջին օգնություն
08:30

Առաջին օգնություն

Առավոտ լուսո
09:00

Առավոտ լուսո

Հ/Ս «Միայն հանուն սիրո»
11:30

Հ/Ս «Միայն հանուն սիրո»

«Վարդապետը»
12:15

«Վարդապետը»

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ
12:50

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ

Լուրեր
13:00

Լուրեր

Եկեք հասկանանք
13:25

Եկեք հասկանանք

Հ/Ս «Դաունթոնի աբբայությունը»
14:15

Հ/Ս «Դաունթոնի աբբայությունը»

Լուրեր
15:00

Լուրեր

Նվիրյալները
15:30

Նվիրյալները

Դասերից հետո
16:00

Դասերից հետո

Մ/ս«Արթուրը և մինիպուտները»
16:25

Մ/ս«Արթուրը և մինիպուտները»

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ
16:50

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ

Լուրեր
17:00

Լուրեր

Պատրաստենք միասին
17:30

Պատրաստենք միասին

Առաջին օգնություն
17:55

Առաջին օգնություն

Ազգային համեր
18:30

Ազգային համեր

Լուրեր
19:00

Լուրեր

Հ/Ս «Միայն հանուն սիրո»
19:35

Հ/Ս «Միայն հանուն սիրո»

Ինդեքս
20:20

Ինդեքս

Առանց թեմայի
20:25

Առանց թեմայի

Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում
21:00

Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում

Հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ
22:00

Հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ

Հանուն կյանքի
22:25

Հանուն կյանքի

«Վարդապետը»
23:00

«Վարդապետը»

Հ/Ս «Դաունթոնի աբբայությունը»
23:40

Հ/Ս «Դաունթոնի աբբայությունը»

Առանց թեմայի
00:20

Առանց թեմայի

3-րդ ալիք. ռետրո
00:50

3-րդ ալիք. ռետրո

«Վարդապետը»
03:20

«Վարդապետը»

Պատրաստենք միասին
03:50

Պատրաստենք միասին

Առաջին օգնություն
04:15

Առաջին օգնություն

Ազգային համեր
04:45

Ազգային համեր

Հանուն կյանքի
05:15

Հանուն կյանքի

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ
05:50

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ

Նվիրյալները
06:00

Նվիրյալները

Եկեք հասկանանք
06:25

Եկեք հասկանանք

Դասերից հետո
07:00

Դասերից հետո

Դասերից հետո
07:00

Դասերից հետո

Մ/ս«Արթուրը և մինիպուտները»
07:25

Մ/ս«Արթուրը և մինիպուտները»

Պատրաստենք միասին
08:00

Պատրաստենք միասին

Առաջին օգնություն
08:30

Առաջին օգնություն

Առավոտ լուսո
09:00

Առավոտ լուսո

Հ/Ս «Միայն հանուն սիրո»
11:30

Հ/Ս «Միայն հանուն սիրո»

«Վարդապետը»
12:15

«Վարդապետը»

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ
12:50

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ

Լուրեր
13:00

Լուրեր

Հանուն կյանքի
13:25

Հանուն կյանքի

Օտար, ամայի ճամփեքի վրա
13:50

Օտար, ամայի ճամփեքի վրա

Հ/Ս «Դաունթոնի աբբայությունը»
14:15

Հ/Ս «Դաունթոնի աբբայությունը»

Լուրեր
15:00

Լուրեր

Ազգային համեր
15:30

Ազգային համեր

Դասերից հետո
16:00

Դասերից հետո

Մ/ս«Արթուրը և մինիպուտները»
16:30

Մ/ս«Արթուրը և մինիպուտները»

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ
16:50

5 րոպե ԱՐՎԵՍՏ

Լուրեր
17:00

Լուրեր

Պատրաստենք միասին
17:30

Պատրաստենք միասին

Առաջին օգնություն
17:55

Առաջին օգնություն

Փ/ֆ«Արշիլ Գորկի»
18:30

Փ/ֆ«Արշիլ Գորկի»

Լուրեր
19:00

Լուրեր

Հ/Ս «Միայն հանուն սիրո»
19:35

Հ/Ս «Միայն հանուն սիրո»

Ինդեքս
20:20

Ինդեքս

Առանց թեմայի
20:25

Առանց թեմայի

Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում
21:00

Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում

Հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ
22:00

Հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ

1000+1 հարց
22:25

1000+1 հարց

Չտեսնված կինո
23:10

Չտեսնված կինո

Առանց թեմայի
01:10

Առանց թեմայի

Օտար, ամայի ճամփեքի վրա
01:40

Օտար, ամայի ճամփեքի վրա

Հ/ֆ«Ճերմակ անուրջներ»
02:05

Հ/ֆ«Ճերմակ անուրջներ»

Պատրաստենք միասին
03:25

Պատրաստենք միասին

Առաջին օգնություն
03:50

Առաջին օգնություն

Հանուն կյանքի
04:20

Հանուն կյանքի

Փ/ֆ «Արշիլ Գորկի»
04:40

Փ/ֆ «Արշիլ Գորկի»

1000+1 հարց
05:15

1000+1 հարց

Չտեսնված կինո
06:00

Չտեսնված կինո

Последние видео

⇑ Наверх
⇓ Вниз