СТАНЬ VIP

Армянский телеканал H1 тв онлайн

Դու գիտես
07:10

Դու գիտես

Մարկո Պոլո
07:35

Մարկո Պոլո

Առավոտ լուսո
08:00

Առավոտ լուսո

Հ/Ս «Նոր կյանք»
11:30

Հ/Ս «Նոր կյանք»

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը
12:15

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը

Լուրեր
13:00

Լուրեր

Ուսուցիչը
13:20

Ուսուցիչը

Դու գիտես
14:15

Դու գիտես

Մարկո Պոլո
14:35

Մարկո Պոլո

Լուրեր
15:00

Լուրեր

Բարեվ, Էրգիր
15:30

Բարեվ, Էրգիր

Ս-լ «Քենեդիները»
16:15

Ս-լ «Քենեդիները»

Լուրեր
17:00

Լուրեր

Պատրաստենք միասին
17:30

Պատրաստենք միասին

Ինդեքս
18:00

Ինդեքս

Հ/Ս «Նոր կյանք»
18:10

Հ/Ս «Նոր կյանք»

Լուրեր
19:00

Լուրեր

Նվիրյալները
19:35

Նվիրյալները

Ինդեքս
20:00

Ինդեքս

Փ/ֆ «Ստեղծագործելու բանաձևը․Առնո Բաբաջանյան»
20:10

Փ/ֆ «Ստեղծագործելու բանաձևը․Առնո Բաբաջանյան»

Սկիզբ
20:30

Սկիզբ

Լուրեր
21:00

Լուրեր

Եկեք հասկանանք
21:45

Եկեք հասկանանք

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը
22:20

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը

Ս-լ «Քենեդիները»
23:00

Ս-լ «Քենեդիները»

Կեսգիշերն անց
23:40

Կեսգիշերն անց

Հայաստանի ճամփեքով
00:35

Հայաստանի ճամփեքով

Նվիրյալները
01:00

Նվիրյալները

Սկիզբ
01:25

Սկիզբ

Եկեք հասկանանք
02:00

Եկեք հասկանանք

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը
02:35

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը

Կեսգիշերն անց
03:10

Կեսգիշերն անց

Երգ երգոց
03:45

Երգ երգոց

Մերոնք
05:00

Մերոնք

Բարեվ, Էրգիր
05:20

Բարեվ, Էրգիր

Ուսուցիչը
05:55

Ուսուցիչը

Հայաստանի ճամփեքով
06:20

Հայաստանի ճամփեքով

Պատրաստենք միասին
06:45

Պատրաստենք միասին

Դու գիտես
07:10

Դու գիտես

Մարկո Պոլո
07:35

Մարկո Պոլո

Առավոտ լուսո
08:00

Առավոտ լուսո

Հ/Ս «Նոր կյանք»
11:30

Հ/Ս «Նոր կյանք»

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը
12:15

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը

Լուրեր
13:00

Լուրեր

Եկեք հասկանանք
13:20

Եկեք հասկանանք

Դու գիտես
14:15

Դու գիտես

Մարկո Պոլո
14:35

Մարկո Պոլո

Լուրեր
15:00

Լուրեր

Նվիրյալները
15:25

Նվիրյալները

Իմ գործը
15:55

Իմ գործը

Ս-լ «Քենեդիները»
16:15

Ս-լ «Քենեդիները»

Լուրեր
17:00

Լուրեր

Պատրաստենք միասին
17:30

Պատրաստենք միասին

Ինդեքս
18:00

Ինդեքս

Հ/Ս «Նոր կյանք»
18:10

Հ/Ս «Նոր կյանք»

Լուրեր
19:00

Լուրեր

Կողք կողքի
19:35

Կողք կողքի

Ինդեքս
20:10

Ինդեքս

Սկիզբ
20:20

Սկիզբ

Լուրեր
21:00

Լուրեր

Եթե բոլորը...
21:45

Եթե բոլորը...

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը
22:20

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը

Ս-լ «Քենեդիները»
23:00

Ս-լ «Քենեդիները»

Կեսգիշերն անց
23:40

Կեսգիշերն անց

Օտար, ամայի ճամփեքի վրա
00:40

Օտար, ամայի ճամփեքի վրա

Սկիզբ
01:10

Սկիզբ

Եթե բոլորը...
01:40

Եթե բոլորը...

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը
02:05

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը

Իմ գործը
02:40

Իմ գործը

Կեսգիշերն անց
03:10

Կեսգիշերն անց

Գ/ֆ «Աստված, ինչի համար»
03:45

Գ/ֆ «Աստված, ինչի համար»

Եկեք հասկանանք
04:40

Եկեք հասկանանք

Նվիրյալները
05:15

Նվիրյալները

Օտար, ամայի ճամփեքի վրա
05:40

Օտար, ամայի ճամփեքի վրա

Ս-լ «Քենեդիները»
06:05

Ս-լ «Քենեդիները»

Պատրաստենք միասին
06:45

Պատրաստենք միասին

Դու գիտես
07:10

Դու գիտես

Մարկո Պոլո
07:35

Մարկո Պոլո

Առավոտ լուսո
08:00

Առավոտ լուսո

Հ/Ս «Նոր կյանք»
11:30

Հ/Ս «Նոր կյանք»

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը
12:15

Հ/Ս Շահմարի առեղծվածը

Լուրեր
13:00

Լուրեր

Եթե բոլորը...
13:20

Եթե բոլորը...

Դու գիտես
14:00

Դու գիտես

Մարկո Պոլո
14:35

Մարկո Պոլո

Լուրեր
15:00

Լուրեր

Կողք կողքի
15:30

Կողք կողքի

Ս-լ «Քենեդիները»
16:15

Ս-լ «Քենեդիները»

Լուրեր
17:00

Լուրեր

Պատրաստենք միասին
17:30

Պատրաստենք միասին

Ինդեքս
18:00

Ինդեքս

Հ/Ս «Նոր կյանք»
18:10

Հ/Ս «Նոր կյանք»

Լուրեր
19:00

Լուրեր

Հայրենեան
19:35

Հայրենեան

Ինդեքս
20:15

Ինդեքս

Սկիզբ
20:30

Սկիզբ

Լուրեր
21:00

Լուրեր

Գ/ֆ «Ինչ են ուզում կանայք»
21:45

Գ/ֆ «Ինչ են ուզում կանայք»

Համերգներ
23:45

Համերգներ

Հայրենեան
01:15

Հայրենեան

Սկիզբ
01:50

Սկիզբ

Գ/ֆ «Հատակում»
02:20

Գ/ֆ «Հատակում»

Կողք կողքի
04:50

Կողք կողքի

Եթե բոլորը...
05:20

Եթե բոլորը...

Համերգներ
05:50

Համերգներ


⇑ Наверх
⇓ Вниз