СТАНЬ VIP

Первый общественный армянский телеканал H1 тв онлайн

Փ/ֆ «Ճանապարհ»
08:00

Փ/ֆ «Ճանապարհ»

Լուրեր
09:20

Լուրեր

Երաժշտական փոստարկղ
09:45

Երաժշտական փոստարկղ

Լուրեր
11:00

Լուրեր

Անկախ տարիքից
11:30

Անկախ տարիքից

Օտար, ամայի ճամփեքի վրա
12:05

Օտար, ամայի ճամփեքի վրա

Խորհրդարանական շաբաթ
12:30

Խորհրդարանական շաբաթ

Լուրեր
13:00

Լուրեր

Մ/ֆ «Արթուրը և երկու աշխարհների պատերազմը»
13:25

Մ/ֆ «Արթուրը և երկու աշխարհների պատերազմը»

Լուրեր
15:00

Լուրեր

ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ
15:30

ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ

Սպորտ՝ Գիլոյանի հետ
16:00

Սպորտ՝ Գիլոյանի հետ

Փ/ֆ «Հոբելյան.Արմեն Խանդիկյան»
16:30

Փ/ֆ «Հոբելյան.Արմեն Խանդիկյան»

Լուրեր
17:00

Լուրեր

Գ/ֆ «Եթե միայն»
17:30

Գ/ֆ «Եթե միայն»

Լուրեր
19:00

Լուրեր

ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ
19:10

ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ

Այլընտրանք
19:45

Այլընտրանք

Հատուկ ջոկատ
20:20

Հատուկ ջոկատ

Լուրեր
21:00

Լուրեր

Երգ երգոց
22:00

Երգ երգոց

Վավերագրական ֆիլմ
23:10

Վավերագրական ֆիլմ

Լուրեր
00:00

Լուրեր

Սպորտ՝ Գիլոյանի հետ
00:45

Սպորտ՝ Գիլոյանի հետ

Օտար, ամայի ճամփեքի վրա
01:20

Օտար, ամայի ճամփեքի վրա

Երաժշտական փոստարկղ
01:45

Երաժշտական փոստարկղ

Հատուկ ջոկատ
02:45

Հատուկ ջոկատ

Այլընտրանք
03:20

Այլընտրանք

ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ
04:00

ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ

Գ/ֆ «Եթե միայն»
04:30

Գ/ֆ «Եթե միայն»

Մ/ֆ «Արթուրը և երկու աշխարհներիպատերազմը»
06:00

Մ/ֆ «Արթուրը և երկու աշխարհներիպատերազմը»

Բաց դաս
07:30

Բաց դաս

Մոլորակ No612
08:10

Մոլորակ No612

Վիկինգ Վիկը
08:35

Վիկինգ Վիկը

Առավոտ լուսո
09:00

Առավոտ լուսո

Արվեստը և իրականությունը
11:00

Արվեստը և իրականությունը

Ծագող արևը
11:30

Ծագող արևը

Բալենի
12:15

Բալենի

Լուրեր
13:00

Լուրեր

ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ
13:20

ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ

Հայաստան ջան
14:00

Հայաստան ջան

Մոլորակ No612
14:30

Մոլորակ No612

Վիկինգ Վիկը
15:00

Վիկինգ Վիկը

Բաց դաս
15:30

Բաց դաս

Փողոցի շներ
16:15

Փողոցի շներ

Լուրեր
17:00

Լուրեր

Պատրաստենք միասին
17:30

Պատրաստենք միասին

Ծագող արևը
18:00

Ծագող արևը

Կողք կողքի
18:45

Կողք կողքի

Ինդեքս
19:25

Ինդեքս

Բալենի
19:35

Բալենի

Մեկ պատուհան
20:20

Մեկ պատուհան

Լուրեր
21:00

Լուրեր

Փողոցի շներ
21:45

Փողոցի շներ

ՖԻՖԱ-ի մրցանակաբաշխություն
22:30

ՖԻՖԱ-ի մրցանակաբաշխություն

Կեսգիշերն անց
23:50

Կեսգիշերն անց

Գ/ֆ «Դու կհանդիպես բարձրահասակ խորհրդավոր անծանոթի»
00:35

Գ/ֆ «Դու կհանդիպես բարձրահասակ խորհրդավոր անծանոթի»

Կողք կողքի
02:10

Կողք կողքի

Բալենի
02:50

Բալենի

Փողոցի շներ
03:30

Փողոցի շներ

Մեկ պատուհան
04:10

Մեկ պատուհան

Կեսգիշերն անց
04:45

Կեսգիշերն անց

Գ/ֆ «Դու կհանդիպես բարձրահասակ խորհրդավոր անծանոթի»
05:20

Գ/ֆ «Դու կհանդիպես բարձրահասակ խորհրդավոր անծանոթի»

Բաց դաս
06:50

Բաց դաս

Մոլորակ No612
07:30

Մոլորակ No612

Ինդեքս
07:55

Ինդեքս

Վիկինգ Վիկը
08:00

Վիկինգ Վիկը

Պատրաստենք միասին
08:30

Պատրաստենք միասին

Առավոտ լուսո
09:00

Առավոտ լուսո

Լուրեր
09:30

Լուրեր

Առավոտ լուսո
09:50

Առավոտ լուսո

Ծագող արևը
11:25

Ծագող արևը

Բալենի
12:15

Բալենի

Լուրեր
13:00

Լուրեր

Մեկ պատուհան
13:25

Մեկ պատուհան

Իմ գրադարանը
14:00

Իմ գրադարանը

Մոլորակ No612
14:30

Մոլորակ No612

Վիկինգ Վիկը
15:00

Վիկինգ Վիկը

Բաց դաս
15:30

Բաց դաս

Փողոցի շներ
16:15

Փողոցի շներ

Լուրեր
17:00

Լուրեր

Պատրաստենք միասին
17:30

Պատրաստենք միասին

Ծագող արևը
18:00

Ծագող արևը

Քաղաքը
18:45

Քաղաքը

Ինդեքս
19:25

Ինդեքս

Բալենի
19:35

Բալենի

Եկեք հասկանանք
20:20

Եկեք հասկանանք

Լուրեր
21:00

Լուրեր

Փողոցի շներ
21:45

Փողոցի շներ

Նվիրյալները
22:25

Նվիրյալները

Գ/ֆ «Նորից տանը»
22:55

Գ/ֆ «Նորից տանը»

Կեսգիշերն անց
00:25

Կեսգիշերն անց

Քաղաքը
01:10

Քաղաքը

Բալենի
01:50

Բալենի

Փողոցի շներ
02:30

Փողոցի շներ

Հայաստանի ճամփեքով
03:10

Հայաստանի ճամփեքով

Եկեք հասկանանք
03:35

Եկեք հասկանանք

Նվիրյալները
04:10

Նվիրյալները

Կեսգիշերն անց
04:35

Կեսգիշերն անց

Գ/ֆ «Նորից տանը»
05:20

Գ/ֆ «Նորից տանը»

Բաց դաս
06:50

Բաց դաս


⇑ Наверх
⇓ Вниз