ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ САЙТА ОТКЛЮЧИТЕ БЛОКИРОВКУ РЕКЛАМЫ

Армянский телеканал ATV онлайн00:00 Օրհներգ
00:20 Մ/Ծ "Դինամիտ"
01:00 Ս/Ց "Ընտանեկան պատմություններ"
01:55 Ս/Ց "Երջանկության արցունքները"
02:30 Ժ/Ծ "Սոված խաղեր"
03:00 Ժ/Ծ "Գիտի, չգիտի"
03:20 Ժ/Ծ "Թաքնված OOPS"
03:50 Ժ/Ծ "Արդյոք ովքեր են շոու"
04:25 Հ/Ֆ "Բումերանգ"
05:15 Ժ/Ծ "Քոմեդի քլաբ"
06:00 Օրհներգ
06:02 Ս/Ց "Ընտանեկան պատմություններ"
06:40 Ս/Ց "Երջանկության արցունքները"
07:16 Ժ/Ծ "Սոված խաղեր"
07:52 Ժ/Ծ "Գիտի, չգիտի"
08:17 Ժ/Ծ "Թաքնված OOPS"
08:45 Ժ/Ծ "Արդյոք ովքեր են շոու"
09:17 Հ/Ֆ "Բումերանգ"
09:55 Ժ/Ծ "Բարտեր"
10:20 Հ/Ս "Կարմիր բլուր"
11:00 Լ/Ծ "Այսօր"
11:15 Ճ/Ծ "Տնից հեռու"
11:45 Մ/Ֆ
13:40 "Վիվառո Նյուզ"
14:00 Լ/Ծ "Այսօր"
14:10 Ս/Ց "Ընտանեկան պատմություններ"
15:00 Ս/Ց "Երջանկության արցունքները"
16:00 Ս/Ց "Կիսաբաց լուսամուտներ"
17:00 "Այսօր" լրատվական
17:20 Մ/Ֆ "Նարուտո"
17:40 Ս/Ց "Ընտանեկան պատմություններ"
18:15 "Վիվառո Նյուզ"
18:40 Ս/Ց "Երջանկության արցունքները"
19:30 Լ/Ծ "Այսօր" /գլխավոր թողարկում/
20:10 Հ/Ս "Կարմիր բլուր"
21:00 Ս/Ց "Կիսաբաց լուսամուտներ"
22:00 Ժ/Ծ "Քարե Դարդ "
22:30 Լ/Ծ "Այսօր"
23:00 Հ/Ս "Կարմիր բլուր"
23:45 Ս/Ց "Կիսաբաց լուսամուտներ"


⇑ Наверх
⇓ Вниз