СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Artv онлайн

01:20 Մենք մերոնցով
01:25 Մեր մեծերը
02:00 Ծանոթանանք՝ Երևան
02:15 Ազդարար
02:50 Գամբիտ
03:15 Վ/Ֆ "Աշխարհի ամենայուրահատուկ ռեստորանները"
03:55 Մենք ենք, մեր սարերը
04:30 Արարման խորհուրդը
04:45 Պարզ ճշմարտություններ
05:20 Ոչ միայն հացիվ
06:00 Վարպետների քաղաքը
06:20 Մենք մերոնցով
06:25 Առողջություն
06:50 Մեր մեծերը
07:35 Ռետրո հիթ
08:00 Զատիկ
08:20 Մենք մերոնցով
08:30 Ազդարար
09:05 Վերկացիկ
09:15 Մ/Ֆ "Էմոջի ֆիլմ"
10:35 Գ/Ֆ "Պարգևներով"
12:15 Մենք մերոնցով
12:20 Գ/Ֆ "Իմ ընտրյալը խելագար է"
13:29 Ազդարար
13:40 Գ/Ֆ "Իմ ընտրյալը խելագար է"
14:35 Մուլտսերիալ
15:00 Վավերագրական ֆիլմ
15:45 Մենք մերոնցով
15:50 Մենք ենք, մեր սարերը
16:29 Ազդարար
16:55 Վավերագրական ֆիլմ
17:30 Մենք մերոնցով
17:35 Վերադարձ
18:00 Գ/Ֆ "Մի անհանգստացիր, նա հեռու չի գնա"
20:00 Մեր երեխաները
20:29 Ազդարար հիմնական թողարկում
21:05 Գ/Ֆ "Հաչիկո. Ամենահավատարիմ ընկերը"
23:10 Քննության գաղտնիքը
23:29 Ազդարար
00:05 Պարզ ճշմարտություններ
00:45 Մենք մերոնցով
00:50 Վավերագրական ֆիլմ
01:40 Ես և դու
01:55 Ազդարար
02:30 Ոչ միայն հացիվ
03:05 Վ/Ֆ "Կատարելության ստեղծում"
04:00 Վերադարձ
04:25 Արարման խորհուրդը
04:40 Մենք ենք, մեր սարերը
05:15 Վավերագրական ֆիլմ
06:00 Առողջություն
06:25 Մենք մերոնցով
06:30 Վարպետների քաղաքը
06:50 Մեր մեծերը
07:40 Մեր երեխաները
08:05 Զատիկ
08:20 Մենք մերոնցով
08:30 Ազդարար
09:05 Վերկացիկ
09:20 Վ/Ֆ "Բնության պաշտպանները"
10:05 Մենք մերոնցով
10:10 Գ/Ֆ "Մի անհանգստացիր, նա հեռու չի գնա"
12:00 Վավերագրական ֆիլմ
12:25 Մենք մերոնցով
12:30 Գ/Ֆ "Հաչիկո. Ամենահավատարիմ ընկերը"
14:00 Արարման խորհուրդը
14:20 Մենք մերոնցով
14:25 Քննության գաղտնիքը
14:35 Վավերագրական ֆիլմ
15:10 Մեր մեծերը
15:50 Մենք մերոնցով
15:55 Մ/Ֆ "Էմոջի ֆիլմ"
17:20 Ոչ միայն հացիվ
18:00 Գ/Ֆ "Առաջին հիսուն համբույրը"
19:35 Վավերագրական ֆիլմ
20:25 Մենք մերոնցով
20:30 Առողջություն
21:00 Գ/Ֆ "Փոքրիկ միսս Երջանկությունը"
22:35 Վավերագրական ֆիլմ
23:25 Ոչ միայն հացիվ
00:01 Մենք մերոնցով
00:10 Վավերագրական ֆիլմ
01:05 Ծանոթանանք՝ Երևան
01:20 Մեր մեծերը
01:55 Մենք ենք, մեր սարերը
02:30 Արարման խորհուրդը
02:50 Վավերագրական ֆիլմ
03:35 Վերադարձ
04:00 Պարզ ճշմարտություններ
04:40 Վավերագրական ֆիլմ
05:30 Առողջություն
05:55 Մենք մերոնցով
06:00 Վարպետների քաղաքը
06:20 Մեր մեծերը
07:15 Մեր երեխաները
07:40 Հմուտ ձեռքեր
08:05 Վ/Ֆ "Թանկարժեք քարերի հետքերով"
08:55 Վերկացիկ
09:10 Վավերագրական ֆիլմ
10:05 Գ/Ֆ "Առաջին հիսուն համբույրը"
11:40 Մենք մերոնցով
11:50 Այլուր
12:00 Վավերագրական ֆիլմ
12:30 Գ/Ֆ "Փոքրիկ միսս Երջանկությունը"
13:29 Ազդարար
13:45 Գ/Ֆ "Փոքրիկ միսս Երջանկությունը"
14:25 Մուլտսերիալ
15:10 Զատիկ
15:30 Մենք մերոնցով
15:35 Վավերագրական ֆիլմ
16:29 Ազդարար
16:55 Գամբիտ
17:25 Մեր երեխաները
17:45 Այլուր
18:00 Գ/Ֆ "Աղջիկը Ջերսիից"
19:40 Վավերագրական ֆիլմ
20:29 Ազդարար հիմնական թողարկում
21:05 Գ/Ֆ "Ընտրություն"
23:00 Մենք ենք, մեր սարերը
23:29 Ազդարար

⇑ Наверх
⇓ Вниз