СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Армения ТВ онлайн

01:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
01:40 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
02:15 Հ/Ս"Դեպի երազանք"
02:50 Հ/Ն"Ֆուլ Yere1"
03:30 Հ/Ն"Հարս չկա"
04:30 Ժամը լրատվական
05:20 Հ/Ս"Երեք կյանք"
06:00 Եղիր պատրաստ Սարգիս Բազինյանի հետ
06:25 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
07:10 Հ/Ն"Կինստագրամ"
07:40 Հ/Ն"Հարս չկա"
08:15 Համերգային ծրագիր
10:00 Ժամը լրատվական
10:15 Բարի լույս
12:00 Ժամը լրատվական
12:20 Հ/Ս"Դեպի երազանք"
13:00 Եղիր պատրաստ Սարգիս Բազինյանի հետ
13:30 Հ/Ն"Ֆուլ Yere1"
14:30 Համի ուժը
15:00 Հ/Ս"Դեպի երազանք"
16:00 Ժամը լրատվական
16:25 Հ/Ն"Ֆուլ Yere1"
17:00 Աշխարհի համերով 3
17:40 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
18:30 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
19:20 Հ/Ն"Հարս չկա"
20:00 Ժամը լրատվական
21:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
21:45 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
22:35 Հ/Ն"Հարս չկա"
23:00 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
23:35 Հ/Ն"Ֆուլ Yere1"
00:30 Հ/Ս"Երեք կյանք"
01:10 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
01:50 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
02:35 Հ/Ս"Դեպի երազանք"
03:15 Երգիր թե կարող ես 3
04:00 Եղիր պատրաստ Սարգիս Բազինյանի հետ N 065
04:30 Ժամը լրատվական
05:20 Հ/Ս"Երեք կյանք"
06:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
06:45 Համի ուժը
07:10 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
07:45 Հ/Ն"Կինստագրամ"
08:15 Համերգային ծրագիր
10:00 Ժամը լրատվական
10:15 Բարի լույս
12:00 Ժամը լրատվական
12:20 Հ/Ս"Դեպի երազանք"
13:15 Հ/Ն"Ֆուլ Yere1"
14:20 Իմացիր ավելին
15:00 Հ/Ս"Դեպի երազանք"
16:00 Ժամը լրատվական
16:25 Հ/Ն"Ֆուլ Yere1"
17:00 Հ/Ն"Կինստագրամ"
17:40 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
18:30 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
19:20 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
20:00 Ժամը լրատվական
21:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
21:45 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
22:30 "Աջարաբեթ" ընկերության խաղարկություն
23:00 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
23:40 Հ/Ն"Հարս չկա"
00:20 Հ/Ս"Երեք կյանք"
01:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
01:45 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
02:30 Հ/Ս"Դեպի երազանք"
03:10 Հ/Ն"Ֆուլ Yere1"
04:00 Աշխարհի համերով 3
04:25 Ժամը լրատվական
05:20 Հ/Ս"Երեք կյանք"
06:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
06:40 Իմացիր ավելին
07:10 Հ/Ն"Կինստագրամ"
07:45 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
08:20 Համերգային ծրագիր
10:00 Ժամը լրատվական
10:15 Բարի լույս
12:00 Ժամը լրատվական
12:20 Նանե
13:10 Հ/Ն"Կինստագրամ"
14:00 Հ/Ն"Ֆուլ Yere1"
15:00 Հ/Ս"Դեպի երազանք"
16:00 Ժամը լրատվական
16:25 Հ/Ն"Ֆուլ Yere1"
17:00 Աշխարհի համերով 3
17:40 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
18:30 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
19:20 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
20:00 Ժամը լրատվական
21:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
21:45 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
22:30 Գ/Ֆ

⇑ Наверх
⇓ Вниз