СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Армения ТВ онлайн

01:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
01:40 Հ/Ս"Դեպի երազանք 2"
02:20 Եղիր պատրաստ Սարգիս Բազինյանի հետ
02:40 Աշխարհի համերով 3
03:15 Երգիր թե կարող ես 3
04:00 Հ/Ն"Կինստագրամ"
04:30 Ժամը լրատվական
05:20 Հ/Ս"Եղբայրներ"
06:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
06:45 Համի ուժը
07:10 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
07:45 Հ/Ն"Կինստագրամ"
08:15 Համերգային ծրագիր
10:00 Ժամը լրատվական
10:15 Բարի լույս
12:00 Ժամը լրատվական
12:20 Հ/Ս"Դեպի երազանք 2"
13:00 Հ/Ն"Չեյնջ"
13:30 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
15:10 Հ/Ս"Դեպի երազանք 2"
16:00 Ժամը լրատվական
16:25 Հ/Ն"Չեյնջ"
17:00 Հ/Ն"Կինստագրամ"
17:35 Հ/Ն"Հարս չկա"
18:00 Համի ուժը
18:30 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
19:20 Հ/Ն"Հարս չկա"
19:30 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
20:00 Ժամը լրատվական
21:10 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
21:45 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
22:35 Տանը LIVE-ա!
23:10 Գ/Ֆ "Մեր երազանքի ճանապարհը"
23:40 Իմացիր ավելին
00:15 Հ/Ս"Եղբայրներ"
01:00 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
01:30 Հ/Ս"Եղբայրներ"
01:40 Հ/Ս"Դեպի երազանք 2"
02:00 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
02:20 Հ/Ն"Չեյնջ"
02:35 Հ/Ս"Դեպի երազանք 2"
03:10 Հ/Ն"Կինստագրամ"
04:00 Աշխարհի համերով 3
04:30 Ժամը լրատվական
05:20 Հ/Ս"Եղբայրներ"
06:00 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
06:45 Իմացիր ավելին
07:20 Հ/Ն"Կինստագրամ"
07:45 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
08:10 Համերգային ծրագիր
10:00 Ժամը լրատվական
10:20 Բարի լույս
12:00 Ժամը լրատվական
12:20 Նանե
13:10 Հ/Ն"Կինստագրամ"
14:00 Հ/Ն"Չեյնջ"
14:25 Տանը LIVE-ա!
15:10 Հ/Ս"Դեպի երազանք 2"
16:00 Ժամը լրատվական
16:25 Գ/Ֆ "Մեր երազանքի ճանապարհը"
17:00 Աշխարհի համերով 3
17:40 Հ/Ն"Հարս չկա"
18:30 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
19:20 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
20:00 Ժամը լրատվական
20:55 Երգիր թե կարող ես 3
21:50 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
22:35 Իմացիր ավելին
23:05 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
23:30 Հ/Ն"Չեյնջ"
00:20 Հ/Ս"Եղբայրներ"
01:00 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
01:35 Հ/Ս"Դեպի երազանք 2"
02:10 Տանը LIVE-ա!
02:45 Աշխարհի համերով 3
03:30 Հ/Ն"Կինստագրամ"
04:29 Ժամը լրատվական
05:20 Հ/Ս"Եղբայրներ"
06:00 Եղիր պատրաստ Սարգիս Բազինյանի հետ
06:20 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
07:10 Հ/Ն"Կինստագրամ"
08:10 Հ/Ն"Հարս չկա"
09:00 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
10:00 Ժամը լրատվական
10:15 Համերգային ծրագիր
12:00 Ժամը լրատվական
12:15 Նանե
13:10 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
15:00 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
16:00 Ժամը լրատվական
16:30 Հ/Ն"Չեյնջ"
17:20 Հ/Ն"Հարս չկա"
18:30 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
19:05 Եղիր պատրաստ Սարգիս Բազինյանի հետ
19:25 Համի ուժը
20:00 Ժամը լրատվական
20:35 Հ/Ն"Չեյնջ"
21:00 Հ/Ն"Փափուկ խաղալիք"
21:45 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
22:30 Երգիր թե կարող ես 3
23:30 Հ/Ն"Հարս չկա"

⇑ Наверх
⇓ Вниз