СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Армения ТВ онлайн

02:00 Հ/Ս"Երեք կյանք"
02:40 Ֆուտբոլի տեսություն
02:50 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
03:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
03:35 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
03:45 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
04:10 Աճպարարության վարպետները
04:30 Ժամը լրատվական
05:20 Հ/Ս"Երեք կյանք"
06:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
06:45 Հ/Ն"Ֆուլ հաուս 6"
06:50 Հ/Ն"Ֆուլ հաուս 7"
08:10 Համերգային ծրագիր
10:00 Ժամը լրատվական
10:15 Բարի լույս
12:00 Ժամը լրատվական
12:20 Հ/Ն"Ֆեյք մամա"
12:50 Եղիր պատրաստ Սարգիս Բազինյանի հետ
13:00 Եղիր պատրաստ Սարգիս Բազինյանի հետ
13:20 Հ/Ն"Ֆուլ հաուս 7"
13:30 Հ/Ն"Ֆուլ հաուս 7"
14:45 Աճպարարության վարպետները
15:10 Հ/Ն"Սթենդ ափ քոմեդի"
16:00 Ժամը լրատվական
16:25 Իմացիր ավելին
17:00 Հ/Ն"Ֆեյք մամա"
17:40 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
18:30 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
19:20 Հ/Ն"Ֆուլ հաուս 7"
20:00 Ժամը լրատվական
21:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
21:45 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
22:30 Ուեֆա եվրո 2020.օրագիր
23:00 Հ/Ն"Ֆեյք մամա"
23:35 Հ/Ն"Ֆուլ հաուս 7"
23:40 Հ/Ն"Ֆուլ հաուս 7"
00:30 Հ/Ս"Երեք կյանք"
01:10 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
01:45 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
02:30 Հ/Ն"Ֆեյք մամա"
03:00 Աճպարարության վարպետները
03:10 Աճպարարության վարպետները
03:30 Հ/Ն"Սթենդ ափ քոմեդի"
04:00 Իմացիր ավելին
04:25 Ժամը լրատվական
05:20 Հ/Ս"Երեք կյանք"
06:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
06:40 Աշխարհի համերով 2
07:15 Հ/Ն"Ֆուլ հաուս 7"
08:10 Համերգային ծրագիր
10:00 Ժամը լրատվական
10:15 Բարի լույս
12:00 Ժամը լրատվական
12:20 Նանե
13:00 Հ/Ն"Ֆեյք մամա"
13:45 Հ/Ն"Ֆուլ հաուս 67
14:40 Աճպարարության վարպետները
15:10 Հ/Ն"Սթենդ ափ քոմեդի"
16:00 Ժամը լրատվական
16:25 Համի ուժը
17:00 Հ/Ն"Ֆեյք մամա"
17:40 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
18:30 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
19:20 Հ/Ն"Ֆուլ հաուս 7"
20:00 Ժամը լրատվական
21:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
21:45 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
22:30 Իմացիր ավելին
23:10 Հ/Ն"Ֆուլ հաուս 7"
00:10 Հ/Ս"Երեք կյանք"
01:00 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
01:45 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
02:30 Հ/Ն"Ազիզյանները 7"
03:00 Իմացիր ավելին
03:30 Երգիր թե կարող ես 2
04:29 Ժամը լրատվական
05:20 Հ/Ս"Երեք կյանք"
06:00 Եղիր պատրաստ Սարգիս Բազինյանի հետ
06:25 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
07:10 Հ/Ս"Անհասցե ծնվածները"
07:40 Իմացիր ավելին
08:10 Հ/Ն"Ֆեյք մամա"
09:00 Հ/Ն"Ֆուլ հաուս 6"
10:00 Ժամը լրատվական
10:15 Համերգային ծրագիր
12:00 Ժամը լրատվական
12:15 Նանե
13:10 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
16:00 Ժամը լրատվական
16:25 Հ/Ն"Ազիզյանները 7"
17:30 Հ/Ն"Ֆեյք մամա"
18:00 Հ/Ն"Ֆուլ հաուս 7"
19:00 Եղիր պատրաստ Սարգիս Բազինյանի հետ
19:30 Համի ուժը
20:00 Ժամը լրատվական
20:30 Մենահամերգ "Լիլիթ Հովհաննիսյան"
22:00 Երգիր թե կարող ես 2
23:00 Հ/Ն"Ֆեյք մամա"
23:30 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"
23:45 Հ/Ս"Շիրազի Վարդը"

⇑ Наверх
⇓ Вниз