Армянский телеканал 5 TV онлайн

00:00 ԱՖԻՇ
00:10 Հայլուր
00:55 Հ/Ս "Վեց երազանք"
01:25 Հ/Ս "Վեց երազանք"
01:55 Վ/Ֆ "Քաղաքական սպանության արվեստը"
03:25 Հ/Ս "Սպասուհին''
04:15 Հ/Ս "Գուրզուֆ''
05:10 Հ/Ս "Դոմինա"
06:00 Հ/Ս "Դոմինա"
07:00 Մ/Ս "Ելենա. Ավալորի արքայադուստրը"
08:15 ԱՖԻՇ
08:25 Երաժշտական տեսահոլովակներ
08:30 Հայլուր
09:15 Հոպլա շոու
09:30 Մ/Ս "Ելենա. Ավալորի արքայադուստրը"
10:00 Հ/Ս "Վեհ հարաբերություններ"
10:50 Կարճ ասած
11:00 Օրագիր
11:30 Հ/Ս "Սպասուհին''
12:20 Վ/Ֆ "Զգետնված հաղթանակ"
12:30 Հայլուր
13:00 ԱՖԻՇ
13:10 Մ/Ս "Պարեկ շները"
14:00 Հոպլա շոու
14:10 Հ/Ս "Բեկորներ"
15:00 Հ/Ս "Վեց երազանք"
15:30 Հայլուր
16:05 Հ/Ս "Գուրզուֆ''
17:00 Հ/Ս "Դոմինա"
18:00 Հ/Ս "Վեց երազանք"
18:30 Հայլուր
19:10 Կարճ ասած
19:20 Հ/Ս "Սպասուհին''
20:15 Հոպլա շոու
20:30 Հայլուր
21:15 Վ/Ֆ "Զգետնված հաղթանակ"
21:25 Վ/Ֆ "Թղթե տան ֆենոմենը"
22:20 ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
22:55 Բառերէն
23:00 Հ/Ս "Գուրզուֆ''
00:00 ԱՖԻՇ
00:10 Հայլուր
00:55 Հ/Ս "Վեց երազանք"
01:25 Վ/Ֆ "Միստր Դինամիտ. Ջեյմս Բրաունի վերելքը"
03:25 Հ/Ս "Սպասուհին''
04:15 Հ/Ս "Գուրզուֆ''
05:10 Հ/Ս "Դոմինա"
06:00 Վ/Ֆ "Թղթե տան ֆենոմենը"
07:00 Մ/Ս "Ելենա. Ավալորի արքայադուստրը"
08:15 ԱՖԻՇ
08:25 Երաժշտական տեսահոլովակներ
08:30 Հայլուր
09:15 Հոպլա շոու
09:30 Մ/Ս "Ելենա. Ավալորի արքայադուստրը"
10:00 Հ/Ս "Վեհ հարաբերություններ"
10:50 Կարճ ասած
11:00 Օրագիր
11:30 Հ/Ս "Սպասուհին''
12:20 Վ/Ֆ "Զգետնված հաղթանակ"
12:30 Հայլուր
13:00 ԱՖԻՇ
13:10 Մ/Ս "Պարեկ շները"
14:00 Հոպլա շոու
14:10 Հ/Ս "Բեկորներ"
15:00 Հ/Ս "Վեց երազանք"
15:30 Հայլուր
16:05 Հ/Ս "Գուրզուֆ''
17:00 Վ/Ֆ "Ռոնալդու. Աշխարհը նրա ոտքերի տակ"
18:00 Հ/Ս "Վեց երազանք"
18:30 Հայլուր
19:10 Կարճ ասած
19:20 ԴԵՄ ԴԻՄԱՑ
20:15 Հոպլա շոու
20:30 Հայլուր
21:15 Վ/Ֆ "Զգետնված հաղթանակ"
21:30 Վ/Ֆ "Լուսիկ Ագուլեցի"
22:10 ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
22:55 Բառերէն
23:00 Գ/Ֆ "Օրենքն այստեղ ավելորդ է"
00:30 ԱՖԻՇ
00:40 Հայլուր
01:25 Հ/Ս "Վեց երազանք"
01:55 Հ/Ս "Վեց երազանք"
02:25 Վ/Ֆ " Մենի"
04:15 Կինոհիթ
04:20 Վ/Ֆ "Մայքլ Ջեքսոն. Փոփ կուռքի կյանքը "
07:00 Մ/Ս "Ելենա. Ավալորի արքայադուստրը"
08:15 ԱՖԻՇ
08:25 Երաժշտական տեսահոլովակներ
08:30 Հայլուր
09:15 Երաժշտական տեսահոլովակներ
09:35 Մ/Ս "Ելենա. Ավալորի արքայադուստրը"
10:50 Կարճ ասած
11:00 Օրագիր
11:30 Հ/Ս "Բեկորներ"
12:20 Վ/Ֆ "Զգետնված հաղթանակ"
12:30 Հայլուր
13:00 ԱՖԻՇ
13:10 Մ/Ս "Պարեկ շները"
15:40 Հոպլա շոու
16:00 Հ/Ս "Վեց երազանք"
16:30 Հ/Ս "Վեց երազանք"
17:00 Հ/Ս "Սպասուհին''
17:45 Հ/Ս "Սպասուհին''
18:30 Հայլուր
19:10 Երաժշտական պատմություններ
19:46 Հայտնի անծանոթը
20:30 Հայլուր
21:15 Վ/Ֆ "Զգետնված հաղթանակ"
21:25 Փակուղի
21:50 Հ/Ս "Դոմինա"
22:46 Դեպի մեծ ռինգ
23:10 Հ/Ս "Դոմինա"
Армянский телеканал H1 тв онлайн
Армянский телеканал Армения ТВ онлайн
Армянский телеканал ATV онлайн
Армянский телеканал Кентрон онлайн
Армянский телеканал 5 TV онлайн
Армянский телеканал H2 онлайн
Армянский телеканал Usarmenia онлайн
Армянский телеканал Еркир Медия онлайн
Армянский телеканал Armnews онлайн
Армянский телеканал Dar21 онлайн
Армянский телеканал Nor Hayastan онлайн
Армянский телеканал Panarmenian онлайн
Армянский телеканал Artn онлайн
Армянский телеканал Shoghakat TV онлайн
Армянский телеканал Fortuna TV онлайн
Интернет телеканал LiveNews онлайн
{ 5PLUS1_EXP }
Vmedia телеканал онлайн
Vmedia Plus телеканал онлайн
Армянский телеканал Шант ТВ онлайн
Спутниковое вещание
Армянский телеканал Тунтуник онлайн
Армянский телеканал Синеман онлайн
Армянский телеканал Джан тв онлайн
Армянский телеканал Комеди тв онлайн
Армянский телеканал Haykino онлайн
Fresh Tv Armenia телеканал онлайн
Вы слушаете прямой эфир Gisher радио
Последние видео