СТАНЬ VIP

Армянский телеканал 5 TV онлайн

00:00 Աշխարհի համերը
00:15 Աֆիշ
00:30 Աշխարհի համերը
00:45 Երաժշտական տեսահոլովակներ
00:55 Կինոհիթ
01:00 Հ/Ս "Քեզ հետ ու առանց քեզ"
01:40 Հ/Ս "Քեզ հետ ու առանց քեզ"
02:20 Հ/Ս "Քեզ հետ ու առանց քեզ"
03:00 Հ/Ս "Քեզ հետ ու առանց քեզ"
03:40 Restyle
04:00 Վ/Ֆ "Պայթեցնելով պատմությունը"
04:25 Վ/Ֆ "Պայթեցնելով պատմությունը"
04:50 Վ/Ֆ "Պայթեցնելով պատմությունը"
05:15 Աֆիշ
05:30 Վ/Ֆ "Պայթեցնելով պատմությունը"
05:55 Վ/Ֆ "Պայթեցնելով պատմությունը"
06:30 Երաժշտական պատմություն
07:05 Հ/Ս "Կառավարություն"
08:10 Հ/Ս "Կառավարություն"
09:15 Հ/Ս "Կառավարություն"
10:20 Հ/Ս "Կառավարություն"
11:25 Կինոհիթ
11:30 Վ/Ֆ "Ռոնալդուն ընդդեմ Մեսսիի"
12:45 Հայլուր
13:30 Հ/Ս "Ակմոլայի ճամբարի աքսորյալները"
14:25 Հ/Ս "Ակմոլայի ճամբարի աքսորյալները"
15:20 Գ/Ֆ "Նկարչի կինը"
17:05 Աֆիշ
17:20 Հ/Ս "Քեզ հետ ու առանց քեզ"
18:00 Հ/Ս "Քեզ հետ ու առանց քեզ"
18:40 Հ/Ս "Քեզ հետ ու առանց քեզ"
19:20 Հ/Ս "Քեզ հետ ու առանց քեզ"
20:00 Վ/Ֆ "Պայթեցնելով պատմությունը"
20:25 Վ/Ֆ "Պայթեցնելով պատմությունը"
20:50 Վ/Ֆ "Պայթեցնելով պատմությունը"
21:15 Վ/Ֆ "Պայթեցնելով պատմությունը"
21:40 Վ/Ֆ "Պայթեցնելով պատմությունը"
22:05 Վ/Ֆ "Ռոնալդուն ընդդեմ Մեսսիի"


⇑ Наверх
⇓ Вниз