СТАНЬ VIP

Армянский телеканал 5 TV онлайн

01:10 Հ/Ս "Թղթե տունը"
01:55 Հ/Ս "Թղթե տունը"
02:40 Հ/Ս "Թակարդ կատվի համար"
03:30 Հ/Ս "Թակարդ կատվի համար"
04:20 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո "
04:50 Վ/Ֆ "Զիլ Հաքերը"
07:15 Երաժշտական տեսահոլովակներ
07:30 Կինոհիթ
07:35 Երաժշտական տեսահոլովակներ
08:05 Մեզնից մեկը
08:10 Երաժշտական տեսահոլովակներ
08:25 Մ/Ֆ "Օդային մեքենաները"
10:00 Հ/Ս "Շուշաններով տունը"
11:00 Կարճ ասած
11:10 Հ/Ս "Թակարդ կատվի համար"
12:00 Հ/Ս "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
12:30 Հայլուր
13:00 Մ/Ֆ "Հռոմի գլադիատորները"
14:35 Հիշողության թարմացում
15:00 Հ/Ս "Թղթե տունը"
15:45 Հ/Ս "Թղթե տունը"
16:30 Հայլուր
17:05 Հ/Ս "Միշկա Յապոնչիկի կյանքն ու արկածները"
18:00 Հ/Ս "Սփիլբերգ"
18:30 Հայլուր
19:00 Կարճ ասած
19:10 Հ/Ս "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
19:40 Հ/Ս "Թակարդ կատվի համար"
20:45 Հայլուր
21:30 Հ/Ս "Թղթե տունը"
22:15 Հ/Ս "Թղթե տունը"
23:00 Հ/Ս "Միշկա Յապոնչիկի կյանքն ու արկածները"
23:55 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո "
00:25 Հայլուր
01:10 Հ/Ս "Թղթե տունը"
01:55 Հ/Ս "Թղթե տունը"
02:40 Հ/Ս "Թակարդ կատվի համար"
03:30 Հ/Ս "Թակարդ կատվի համար"
04:00 Հ/Ս "Լինել Սերենա"
04:30 Հ/Ս "Սփիլբերգ"
05:00 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո "
05:25 Մ/Ֆ "Հռոմի գլադիատորները"
07:00 Երաժշտական տեսահոլովակներ
07:40 Կինոհիթ
07:45 Երաժշտական տեսահոլովակներ
08:15 Մեզնից մեկը
08:20 Երաժշտական տեսահոլովակներ
08:30 Մ/Ֆ "Հռոմի գլադիատորները"
10:00 Հ/Ս "Շուշաններով տունը"
11:00 Կարճ ասած
11:10 Հ/Ս "Թակարդ կատվի համար"
12:00 Հ/Ս "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
12:30 Հայլուր
13:00 Մ/Ֆ "Թռչող գորգը"
14:30 Հ/Ս "Սփիլբերգ"
15:00 Հ/Ս "Թղթե տունը"
15:45 Հ/Ս "Թղթե տունը"
16:30 Հայլուր
17:05 Հ/Ս "Միշկա Յապոնչիկի կյանքն ու արկածները"
18:00 Հ/Ս "Սփիլբերգ"
18:30 Հայլուր
19:00 Կարճ ասած
19:10 Հ/Ս "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
19:40 Հ/Ս "Թակարդ կատվի համար"
20:45 Հայլուր
21:30 Հ/Ս "Թղթե տունը"
22:15 Հ/Ս "Թղթե տունը"
23:00 Հ/Ս "Միշկա Յապոնչիկի կյանքն ու արկածները"
23:55 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո "
00:25 Հայլուր
01:10 Հ/Ս "Թղթե տունը"
01:55 Հ/Ս "Թղթե տունը"
02:40 Հ/Ս "Թակարդ կատվի համար"
03:30 Հ/Ս "Թակարդ կատվի համար"
04:00 Հ/Ս "Սփիլբերգ"
04:30 Հ/Ս "Սփիլբերգ"
05:00 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո"
05:25 Մ/Ֆ "Թռչող գորգը"
07:00 Երաժշտական տեսահոլովակներ
07:40 Կինոհիթ
07:45 Երաժշտական տեսահոլովակներ
08:05 Մեզնից մեկը
08:10 Երաժշտական տեսահոլովակներ
08:35 Մ/Ֆ "Թռչող գորգը"
10:00 Հ/Ս "Շուշաններով տունը"
11:00 Կարճ ասած
11:10 Հ/Ս "Թակարդ կատվի համար"
12:00 Հ/Ս "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
12:30 Հայլուր
13:00 Մ/Ֆ " Նինձյա կրիաները"
14:30 Հ/Ս "Սփիլբերգ"
15:00 Հ/Ս "Թղթե տունը"
15:45 Հ/Ս "Թղթե տունը"
16:30 Հայլուր
17:05 Հ/Ս "Միշկա Յապոնչիկի կյանքն ու արկածները"
18:00 Հ/Ս "Սփիլբերգ"
18:30 Հայլուր
19:00 Կարճ ասած
19:10 Հ/Ս "Աշխարհի 80 հրաշալիքները"
19:40 Հ/Ս "Թակարդ կատվի համար"
20:45 Հայլուր
21:30 Հ/Ս "Թղթե տունը"
22:15 Հ/Ս "Թղթե տունը"
23:00 Հ/Ս "Միշկա Յապոնչիկի կյանքն ու արկածները"
23:55 Հ/Ս "Մաֆիայի ծնունդը. Չիկագո "

⇑ Наверх
⇓ Вниз