СТАНЬ VIP

Армянский телеканал Ararat TV онлайн

01:10 Գ/Ֆ "Վայրի պատմություններն"
03:05 Հ/Ս "Դատարկ թագը"
04:00 Վ/Ֆ "Աշխարհը պատերազմի մեջ"
04:50 Գ/Ֆ "Անիծվածենրի կղզին"
07:00 Մ/Ֆ "Ալբերտ"
08:15 IQ Մենամարտ
08:20 5 Փաստ
08:25 Մեծ մարդիկ
08:30 Աշխարհի համերը
08:35 OST
08:40 Մեծ մարդիկ
08:45 IQ Մենամարտ
08:50 5 Փաստ
08:55 Աշխարհի համերը
09:00 Երաժշտական տեսահոլովակներ
09:15 Մուլտֆիլմեր
09:45 IQ Մենամարտ
09:50 OST
09:55 5 Փաստ
10:00 Մ/Ս "Առօրյան օդակայանում"
10:40 Մ/Ս "Առօրյան օդակայանում"
11:40 Հ/Ս "ԱյԿարլի"
12:30 Հայլուր
12:40 Հ/Ս "ԱյԿարլի"
13:05 Հ/Ս "ԱյԿարլի"
13:30 Հ/Ս "ԱյԿարլի"
13:55 Մուլտֆիլմեր
14:15 Գ/Ֆ "Մենք գնել ենք կենդանաբանական այգի"
16:15 Գ/Ֆ "Արտ Հոթել"
16:30 Հայլուր
16:40 Լույսի տակ
16:45 ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
17:10 Գ/Ֆ "Լրտեսական խաղ"
18:30 Հայլուր
18:50 Գ/Ֆ "Ճագարների վանդակը" շարունակություն
19:00 Վ/Ֆ "ԱՄՆ չգրված պատմությունը "
20:00 Վ/Ֆ "Արև "
20:30 Հայլուր
21:00 Հարցազրույց
21:15 "Երաժշտական պատմություն"
21:45 Թոփ Գիր
22:45 Գ/Ֆ "Փրկության լուսաբաց"
00:30 Գ/Ֆ "Զենքով տղաները"
02:25 Վ/Ֆ "ԱՄՆ չգրված պատմությունը "
03:25 Գ/Ֆ "Ճագարների վանդակը"
04:55 Գ/Ֆ "Կինը՝ ոսկու մեջ"
06:40 Մուլտֆիլմեր
07:00 Գ/Ֆ "Գնագրահեր Սյու"
08:40 Գ/Ֆ "Սուպերհերոսների հնգյակը"
10:00 Մ/Ֆ "Զամբեզիա"
11:40 Գ/Ֆ "Շելին կրկին աշխատում է"
13:05 Գ/Ֆ "Իմ սարսափելի դայակը 2"
14:50 Մուլտֆիլմեր
15:00 Վ/Ֆ "Արև "
15:30 Հ/Ս "Դատարկ թագը"
16:15 Հ/Ս "Դատարկ թագը"
17:11 Հ/Ս "Դատարկ թագը"
17:55 Հ/Ս "Դատարկ թագը"
18:55 Հ/Ս "Դատարկ թագը"
19:50 Երաժշտական տեսահոլովակներ
20:00 "Երաժշտական պատմություն"
20:30 Վ/Ֆ "Արև "
21:00 "Ֆորսաժ"
21:15 5 Փաստ
21:20 Երաժշտական տեսահոլովակներ
21:30 "Որսորդական արկածներ"
21:55 OST
22:00 Թոփ Գիր
22:45 Գ/Ֆ "Մանդարին"

⇑ Наверх
⇓ Вниз