Hayko Ghevondyan (Spitakci)Hayko Ghevondyan (Spitakci) - Amprop VorotatsAmprop Vorotats
Hayko Ghevondyan (Spitakci)Hayko Ghevondyan (Spitakci) - Cpum E SevaneCpum E Sevane
NanaNana - HabibiHabibi
ShavoShavo - Yet KgamYet Kgam
Olga AyvazyanOlga Ayvazyan - Hayastani Maraln EmHayastani Maraln Em
HaykoHayko - RomanceRomance