Ruben HaxverdyanRuben Haxverdyan - Harout & Ruben - Yerge Nayev Aghotq EHarout & Ruben - Yerge Nayev Aghotq E
Gevorg BarsamyanGevorg Barsamyan - Im Ashkharh u LuysIm Ashkharh u Luys
Harout PamboukjianHarout Pamboukjian - Harout Pamboukjian Vol.1Harout Pamboukjian Vol.1
Pashik PoghosyanPashik Poghosyan - Im TarinerIm Tariner
Olga AyvazyanOlga Ayvazyan - Aga Pula MuAga Pula Mu
Alla LevonyanAlla Levonyan - Msho AghchikMsho Aghchik